Zmena pozadia Mobian

Zmena pozadia Mobian

Zmeňte pozadie pre uzamknutú obrazovku, mriežku aplikácie a monitor

Ak chcete zmeniť pozadie mriežky aplikácie a / alebo uzamknutej obrazovky, musíte vytvoriť súbor ~ / .config/gtk-3.0/gtk.css. Tu je príklad súboru css:

 

/*
 * ~/.config/gtk-3.0/gtk.css
 * Restart phosh using "sudo systemctl restart phosh"
 */

phosh-app-grid {
 background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.7)),
          url('file:///home/mobian/Pictures/background.jpg');
 background-size: cover;
 background-position: center;
}

phosh-lockscreen, .phosh-lockshield {
 background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.7)),
          url('file:///home/mobian/Pictures/background.jpg');
 background-size: cover;
 background-position: center;
}

Ak chcete zmeniť pozadie monitora / pozadia pri načítaní aplikácie, spustite tento príkaz:

 • gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri file:///home/mobian/Pictures/background.jpg

Marek Mihók