Zdroje Apt  ( Debian base )

Zdroje Apt ( Debian base )

Hlavný konfiguračný súbor zdrojov Apt sa nachádza v súbore:
/etc/apt/sources.list 
Tieto súbory môžete upraviť (ako root ) pomocou vášho obľúbeného textového editora ( vi, nano )
Pre pridávanie vlastných zdrojov sa uprednostňuje vytvorenie samostatných súborov v adresári:
/etc/apt/sources.list.d/
Záznamy v tomto súbore majú zvyčajne tento formát:
 
deb http://site.example.com/debian distribúcia komponent1 komponent2 komponent3 
deb-src http://site.example.com/debian distribúcia komponent1 komponent2 komponent3 

 

Marek Mihók