Vložiť prázdne znaky do databázy MariaDB, MySQL

Vložiť prázdne znaky do databázy MariaDB, MySQL

MySQL
v subore: /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf pridať:
sql-mode=""
restrat mysql: sudo systemctl restart mysql

MariaDB
v súbore: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf pridať:
sql-mode=""
restart mariadb: sudo systemctl restart mariadb