Ubuntu 20.04, XDebug, VScodium

Ubuntu 20.04, XDebug, VScodium

XDebug, VScode( VScodium ), Ubuntu

Inštalácia XDebug v Ubuntu a použitie s VScode alebo VScodium [ open source verzia bez telemetrie od Microsoftu ;) ]

1.

sudo apt install php-xdebug 

2.

sudo nano /etc/php/7.4/mods-available/xdebug.ini

Na koniec súboru pridaj tieto riadky:

[xdebug]
zend_extension=/usr/lib/php/20190902/xdebug.so
xdebug.mode = debug
xdebug.start_with_request = yes
xdebug.client_port = 9000

Pre nájdenie cesty xdebug (/usr/lib/php/20190902/xdebug.so)
locate xdebug.so 

3.

Otvor konfiguráčný súbor vo VScode
Pridaj:

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "Listen for XDebug",
      "type": "php",
      "request": "launch",
      "port": 9000,
    },
    {
      "name": "Launch currently open script",
      "type": "php",
      "request": "launch",
      "program": "${file}",
      "cwd": "${fileDirname}",
      "port": 9000
    }
  ]
}

 

4.

 php.ini

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Na koniec suboru pridaj

[xdebug]
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_autostart = 1


5.

Reštartuj apache

sudo systemctl restart apache2

 

 

Marek Mihók