Ubuntu 20.04 práva pre priečinok jeho podpriečinky a súbory

Ubuntu 20.04 práva pre priečinok jeho podpriečinky a súbory

Ak chcete zmeniť všetky adresáre na 755 (drwxr-xr-x):

find /tvoja/cesta/adresar -type d -exec chmod 755 {} \ ;

Ak chcete zmeniť všetky súbory na 644 (-rw-r--r--):

find /tvoja/cesta/adresar -type f -exec chmod 644 {} \;

 

Marek Mihók