Snapper nástroj na správu snímok súborového systému v Linuxe

Snapper nástroj na správu snímok súborového systému v Linuxe

Snapper je nástroj pre Linux na správu snímkov súborového systému. Okrem tvorby a mazaním snímkov dokáže porovnať snímky a vrátiť zmeny medzi jednotlivými snímkami. Jednoducho povedané, umožňuje užívateľom s aj bez oprávnenia root prezerať staršie verzie súborov a vrátiť zmeny.

Medzi jeho funkcie patria:

 * ručné vytvorenie snímok
 * automatické vytvorenie snímok, napr. pri použití správcu balíkov
 * automatické vytvorenie časovej osi snímok
 * zobrazenie a vrátenie zmien medzi snímkami
 * pracuje s btrfs a zväzkami LVM (thin-provisioned)
 * podporuje ACL (zoznamy na riadenie prístupu) a rozšírené atribúty
 * automatické čistenie starých snímok
 * rozhranie príkazového riadka
 * D-Bus
 * modul PAM na vytváranie snímok počas prihlasovania a odhlasovania
   (libpam-Snapper)

Inštalácia

sudo apt install snapper snapper-gui -y 

Konfigurácia

sudo snapper -c root create-config /
sudo nano /etc/snapper/configs/root

Zmeniť v konfigu:

ALLOW_USERS="pihi"

TIMELINE_MIN_AGE="1800"
TIMELINE_LIMIT_HOURLY="5"
TIMELINE_LIMIT_DAILY="7"
TIMELINE_LIMIT_WEEKLY="0"
TIMELINE_LIMIT_MONTHLY="0"
TIMELINE_LIMIT_YEARLY="0"

sudo chmod a+rx /.snapshots
sudo chown :pihi /.snapshots/

Kontrola snímok

ls -al /.snapshots/
sudo snapper list-configs
sudo snapper -c root list

História zmien od bodu 1 do 2

sudo snapper status 1..2

Návrat k bodu 1

sudo snapper -v undochange 1..2 

Návrat k bodu 2

sudo snapper -v undochange 2..1 

Mazanie snimok

sudo snapper delete 1-1000 

Marek Mihók