Pripojenie diskov resp. súborových systémov

Pripojenie diskov resp. súborových systémov

Pripojenie disku môžeš urobiť ručne alebo pomocou súboru /etc/fstab

súborový systém ext4:
UUID=0f8b3be4-2706-4fb8-a798-9b9ff8f33124 /media/SSD      ext4   errors=remount-ro 0       1
súborový systém ntfs:
UUID=B272D70772D6CF6B /media/Data      ntfs     defaults      0     2
po pridaní riadkov do fstab ešte primontovať: sudo mount -a

Odpojenie disku: sudo umount /media/Data

Marek Mihók