Network manager - konfigurácia bridgu cez nmcli Fedora

Network manager - konfigurácia bridgu cez nmcli Fedora

nmcli je nástroj príkazového riadka na ovládanie NetworkManager a hlásenie stavu siete. nmcli sa používa na vytváranie, zobrazenie, úpravu, mazanie, aktiváciu a deaktiváciu sieťového pripojenia.

Všetko sa odohráva v adresári /etc/NetworkManager/system-connections

nmcli con show
NAME         UUID                 TYPE   DEVICE 
Drôtové pripojenie 1 cc8b0772-86b0-3c43-84eb-d3b5d98388dc ethernet enp2s0 
Drôtové pripojenie 2 cd7c8c63-d079-3a43-ac1a-c18b2b757a9d ethernet enp3s0  
sudo nmcli con add ifname virbr1 type bridge con-name virbr1
sudo nmcli con add type bridge-slave ifname enp3s0 master virbr1
sudo nmcli connection modify "virbr1" IPv4.address 192.168.2.253/24
sudo nmcli connection modify 'virbr1' IPv4.gateway 192.168.2.254
sudo nmcli connection modify 'virbr1' IPv4.dns 8.8.8.8
sudo nmcli connection modify 'virbr1' IPv4.method manual
sudo nmcli con down "Drôtové pripojenie 2"
sudo nmcli con up virbr1
nmcli con show
NAME         UUID                 TYPE   DEVICE 
Drôtové pripojenie 1 cc8b0772-86b0-3c43-84eb-d3b5d98388dc ethernet enp2s0 
virbr1        c9184d43-dfeb-4172-8219-75bbb82b5ae6 bridge  virbr1 
bridge-slave-enp3s0  d6162b7e-9b18-40fc-9891-d764c1f8b64e ethernet enp3s0 
Drôtové pripojenie 2 cd7c8c63-d079-3a43-ac1a-c18b2b757a9d ethernet --   
ls /etc/NetworkManager/system-connections
 bridge-slave-enp3s0.nmconnection Drôtové pripojenie 1.nmconnection Drôtové pripojenie 2.nmconnection  virbr1-c9184d43-dfeb-4172-8219-75bbb82b5ae6.nmconnection
ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 18:c0:4d:cc:9f:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.2.252/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp2s0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::1f33:f47f:ed31:dbe4/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp3s0: mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr1 state UP group default qlen 1000
  link/ether 68:05:ca:63:ab:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr1: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
  link/ether be:63:a5:8a:95:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.2.253/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute virbr1
    valid_lft forever preferred_lft forever

Marek Mihók