Inštalácia PostmarketOS

Inštalácia PostmarketOS

Inštalácia PostmarketOS

Kódové názvy zariadení oneplus-enchilada pre OnePlus 6 a oneplus-fajita pre 6T.

Oficiálne obrazy PostmarketOS

fastboot erase dtbo
fastboot flash boot [súbor, ktorý končí -boot.img]
fastboot flash userdata [druhý súbor]

Spustite démona SSH

Ak používate postmarketOS z vopred vytvoreného obrázka, démon SSH je vypnutý. Otvorte v telefóne terminál a na jeho spustenie napíšte nasledujúce. Vaše heslo sudo je váš PIN (147147), meno užívateľa user.

$ sudo service sshd start

Povoliť službu pri každom štarte:

$ sudo rc-update add sshd

Všimnite si, že v SXMO môžete zadať mínus (-) znak po dlhom stlačení bodky (.).

Inštalácia aplikácií

usage: apk [...] COMMAND [...]

Package installation and removal:
  add        Add packages to WORLD and commit changes
  del        Remove packages from WORLD and commit changes

System maintenance:
  fix        Fix, reinstall or upgrade packages without modifying WORLD
  update     Update repository indexes
  upgrade    Install upgrades available from repositories
  cache      Manage the local package cache

Querying package information:
  info       Give detailed information about packages or repositories
  list       List packages matching a pattern or other criteria
  dot        Render dependencies as graphviz graphs
  policy     Show repository policy for packages
  search     Search for packages by name or description

Repository maintenance:
  index      Create repository index file from packages
  fetch      Download packages from repositories to a local directory
  manifest   Show checksums of package contents
  verify     Verify package integrity and signature

Miscellaneous:
  audit      Audit system for changes
  stats      Show statistics about repositories and installations
  version    Compare package versions or perform tests on version strings

Marek Mihók