Inštalácia najnovšej verzie Gnome z úložiska unstable

Inštalácia najnovšej verzie Gnome z úložiska unstable

 • Otvorte súbor sources.list pomocou svojho obľúbeného textového editora, napríklad:
  sudo nano /etc/apt/sources.list
  Nezabudnite na to použiť sudo alebo administrátorský terminál.
 • Na koniec súboru pridajte tieto riadky:
  deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main contrib
  deb-src http://deb.debian.org/debian/ unstable main contrib
 • Otvorte súbor preferencií apt:
  sudo nano /etc/apt/preferences
  Ak súbor neexistuje, vytvoríme ho.
 • Vložte do nej tieto riadky:
  Package: *
  Pin: release a=bullseye
  Pin-Priority: 500

  Package: *
  Pin: release a=unstable
  Pin-Priority: 100
sudo apt -t unstable install gnome-session gnome-shell gnome-backgrounds gnome-applets gnome-control-center mutter gjs rygel
sudo apt -t unstable install gnome-tweaks
sudo apt autoremove

Gnome > v.42 odporúča inštaláciu flatpak

Aby sme nainštalovali najnovšiu verziu GNOME, museli sme získať balíčky z nestabilného úložiska explicitným pridaním parametra „-t“ do príkazu „apt install“. Problém je v tom, že aktualizácie vášho systému nikdy nezískajú nové verzie z nestabilných serverov, pokiaľ nebudete pravidelne spúšťať rovnaký príkaz.

To nie je optimálne. Môžete upraviť súbor predvolieb, aby ste apt povedali, že má aktualizovať balíky, ktoré sme nainštalovali iba z nestabilného servera. Môžete napríklad použiť niečo ako:

 ackage: *
Pin: release a=bullseye
Pin-Priority: 500

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 100

Package: gnome-session
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: gnome-backgrounds
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: gnome-applets
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: gnome-control-center
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: mutter
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: gjs
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: gnome-tweaks
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

Package: gnome-shell
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1000

 

Package: gnome-shell Pin: release a=unstable Pin-Priority: 1000

Pre balík, ktorý sme nainštalovali manuálne, nastavíte vyššiu prioritu a poviete apt, aby pri kontrole nových verzií použil pre tieto balíky nestabilné úložisko. Týmto spôsobom, keď vykonáte svoju pravidelnú „aktualizáciu/aktualizáciu apt“, bude GNOME tiež aktualizované o nové opravy a aktualizácie funkcií.

 

Marek Mihók