Instalacia Mobian

Instalacia Mobian

Pretože tieto zariadenia majú niekoľko variantov, ktoré sa líšia iba podľa potrebného stromu zariadenia a DT je súčasťou bootimgu, poskytujeme jeden bootimg pre každý variant. Musíte flešovať zariadenie, ktoré sa zhoduje s vaším zariadením:

  • SDM845:
    • OnePlus 6: Enchilada

    • OnePlus 6T: Fajita

Oficiálne obrazy Mobian

Po extrahovaní týchto súborov z tarballu spustite zariadenie do režim fastboot, pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB a na inštaláciu Mobian spustite nasledujúce príkazy:

fastboot flash boot mobian--phosh-YYYYMMDD.boot-.img
fastboot -S 100M flash userdata mobian--phosh-YYYYMMDD.rootfs.img
fastboot erase dtbo

Ak boli všetky vyššie uvedené kroky úspešné, reštartujte telefón.

Marek Mihók