Email - protokoly

Email - protokoly

IMAP (Internet Messaging Access Protocol)

• E-maily sa ukladajú na serveri.
• Odoslané správy sa ukladajú na serveri.
• Správy je možné synchronizovať a získať k nim prístup na viacerých zariadeniach.

POP3 (poštový protokol)

• E-mailové adresy sú uložené na jednom zariadení.
• Odoslané správy sú uložené na jednom zariadení.
• K e-mailom je možné pristupovať iba z jedného zariadenia.
• Ak si chcete ponechať správy na serveri, uistite sa, že je povolené nastavenie „Ponechať e-mail na serveri“, alebo aby sa všetky správy zo servera po stiahnutí do aplikácie alebo softvéru odstránili.

 

IMAP POP3
Úvod (z Wikipédie) Protokol prístupu k internetovým správam (IMAP) je jedným z dvoch najrozšírenejších štandardných internetových protokolov pre načítanie e-mailov, druhým je protokol POP (Post Office Protocol). Vo výpočtovej technike je Post Office Protocol (POP) štandardný internetový protokol na aplikačnej úrovni používaný miestnymi e-mailovými klientmi na načítanie e-mailov zo vzdialeného servera cez pripojenie TCP / IP.
Rýchlosť Pomaly Rýchlo
Ukladanie obsahu Vždy na serveri Stiahnuté do lokálneho zariadenia, pokiaľ nie je vybrané políčko „ponechať kópiu na serveri“.
Synchronizácia pošty Áno Nie
Smer Obojsmerná - Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte na serveri alebo zariadení, ukážu zmeny aj na druhej strane. Jeden smer - Zmeny vykonané v zariadení nemajú žiadny vplyv na obsah servera.
Používanie offline (bez pripojenia na internet) Stiahnuté správy je možné čítať alebo mazať, keď ste offline. Keď je zariadenie online, zmeny vykonané v zariadení sa synchronizujú so serverom. Po stiahnutí je možné správy čítať offline; na stiahnutie e-mailu stačí, aby bolo zariadenie online.
Port používaný serverom Prístav 143 Prístav 110
Konsolidácia viacerých účtov Nie Áno
Uchovávajte správy na serveri Požadovaný Možné
Aktuálna verzia IMAP4rev1 POP3
Rok stvorenia Imap 2 bol prvýkrát uvedený v roku 1990 (RFC 1176) Prvýkrát uvedené v dokumente z roku 1988 (RFC 1081)
Predchádzajúce verzie IMAP, IMAP2, IMAP3 (nikdy neprijaté), IMAP2bis (premenované na IMAP4) POP (POP1), POP2, POP3, POP4 (navrhované)

Marek Mihók