Čo je ZSH a prečo by ste ho mali používať namiesto Bash?

Čo je ZSH a prečo by ste ho mali používať namiesto Bash?

ZSH , tiež nazývaný Z shell, je rozšírená verzia Bourne Shell (sh) s množstvom nových funkcií a podporou doplnkov a tém. Keďže je založený na rovnakom prostredí ako Bash, ZSH má mnoho rovnakých funkcií a prepínanie je hračkou.

Prečo to teda používať?

ZSH má príliš veľa funkcií na to, aby sme ich tu vymenovali, niektoré sú len menšie vylepšenia Bash, ale tu sú niektoré z hlavných:

  • Automatické cd: Stačí zadať názov adresára
  • Rekurzívne rozšírenie cesty: Napríklad „/u/lo/b“ sa rozšíri na „/usr/local/bin“
  • Oprava pravopisu a približné dokončenie: Ak pri písaní názvu adresára urobíte menšiu chybu, ZSH to opraví za vás
  • Podpora zásuvných modulov a tém: ZSH obsahuje mnoho rôznych rámcov zásuvných modulov

 

sudo apt install git zsh zsh-autosuggestions
sh -c "$(wget https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"
type -a zsh
chsh -s /bin/zsh

Tu si mozes skopirovat obsah suboru ~/.zshrc

Nahrad obsah tvojho ~/.zshrc a budes mat shell ala Kali Linux

Marek Mihók