pmbootstrap

pmbootstrap

Ak vaša distribúcia Linuxu nemá zabalený pmbootstrap alebo jeho verzia pmbootstrap je príliš stará alebo by ste chceli zmeniť kód, postupujte podľa tejto časti. Spustite nasledujúce, aby ste klonovali a nainštalovali pmbootstrap z git.

$ git clone --depth=1 https://git.sr.ht/~postmarketos/pmbootstrap
$ mkdir -p ~/.local/bin
$ ln -s "$PWD/pmbootstrap/pmbootstrap.py" ~/.local/bin/pmbootstrap
$ pmbootstrap --version
2.1.0

Ak to niečo vráti pmbootstrap: command not found namiesto čísla verzie, uistite sa, že ~/.local/bin je vo vašom PATH. Napríklad pridaním nasledujúceho k vášmu ~/.profile ( zsh: ~/.zprofile), za ktorým nasleduje source ~/.profile aktualizovať svoje prostredie

PATH="$ HOME/.local / bin:$ PATH"

Potom otvorte nový terminál a skúste to znova.

$ pmbootstrap init

parameter fde = full disk encryption ak nechceš šifrovať disk vynecháš

$ pmbootstrap install --fde

KERNEL

Ak chceš inštalovať Waydroid tak ešte treba upravit Kernel

pmbootstrap kconfig edit postmarketos-qcom-sdm845

Uistite sa, že ste deaktivovali CONFIG_RT_GROUP_SCHED z defconfig jadra; na pmOS je predvolene povolená.

Ak je povolený, tento príkaz by mal vrátiť "CONFIG_RT_GROUP_SCHED = y".

$ zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_RT_GROUP_SCHED

Potom pokračujte v deaktivácii opätovným kompiláciou a bleskom jadra pmbootstrap po krokoch v konfigurácia jadra. V menu config je táto možnosť v

General setup ─> Control Group Support ─> CPU controller ─> Group scheduling for SCHED_RR/FIFO

Na niektorých zariadeniach je konvencia pomenovávania jednoducho linux- < vendor > - < zariadenie >, napríklad pre balík linux-postmarketos-qcom-sdm845:

$ pmbootstrap build --force linux-postmarketos-qcom-sdm845

Po kompilácii a zabalení jadra môže byť blikané do zariadenia pomocou štandardných príkazov pmbootstrap flash.

$ pmbootstrap flasher flash_kernel

Marek Mihók